Wet Pensioencommunicatie

Hoewel niet duidelijk is hoe ver de zorgplicht van de werkgever reikt, zorgen de Pensioenwet en de Wet Pensioencommunicatie in combinatie met de eisen van goed werkgeverschap er voor dat er een belangrijke taak voor de werkgever is weggelegd. Bij onvoldoende kennis over het pensioen en het geven van onvoldoende of onjuiste informatie hierover aan de werknemer, kan er financiƫle schade ontstaan voor de werkgever en uiteraard voor de werknemer. Het is daarom verstandig je werknemers het pensioen goed uit te leggen en hiervoor een adviseur in te schakelen.

Het nieuwe Pensioenakkoord