Het nieuwe Pensioenakkoord

Werkgevers, vakbonden en kabinet hebben een pensioenakkoord gesloten.

Het kabinet moet nu nog met een wetsvoorstel komen om de pensioenwet aan te passen.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

De stijging van de AOW-leeftijd wordt getemperd.

Hierdoor hoeven mensen iets minder lang door te werken.

De arbeidsmarkt verandert snel. Mensen wisselen sneller van baan waardoor het huidig financieringssysteem niet goed meer werkt. Concreet leidt dit tot het afschaffen van het doorsneepremiesysteem. Er komt een eerlijke verdeling tussen jonge en oudere werknemers.

Daarbij krijgen werkgevers meer ruimte voor het regelen van vroegpensioen en mag een uitkering van ineens maximaal 10% van het opgebouwde pensioen worden gebruikt voor bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheek of het maken van een leuke reis.

De beoogde datum van inwerkingtreding Pensioenakkoord is 2022 maar kan in fasen later ingaan.

Wet verbeterde premieregelingWet Pensioencommunicatie